Företagsutveckling

Små eller medelstora företag har ofta startats av en person med en speciell kunskap eller intresse. Då blir företagets grundidé att få jobba med det man är intresserad av eller det man kan. Vilket inte behöver vara någon nackdel men det är skillnad på att lyckas få jobba med det man vill och att göra det företaget framgångsrikt och lönsamt.

Allt för många mindre företag bygger snart nog på hårt arbete istället för passionerat arbete som det var från början.  När glädjen över att få jobba med det man vill övergår till en arbetsbörda och en kamp för att få lönsamhet, ledighet så kan det vara bra med utomstående idéer om hur både passionen och lönsamheten ska få det utrymme som önskas.

Inte sällan är en duktig och hängiven kock eller lastbilschaufför mindre intresserad av marknadsföring, kundvård och bokföring. Och det sägs att man ska göra det man är bra på.

Tillsammans ser vi över verksamheten och vad som behöver förändras. Sen arbetar vi fram en plan om hur verksamheten och de anställda kan förbättra sin egen situation så arbetsbörda och dålig lönsamhet byts mot arbetsglädje och lönsamhet.

Företagacoachning

• Uppstartshjälp

• Marknadsföringsplan

• Logos, layout, hemsida, webshop.

• Medarbetarsamtal

• Anställningsintervjuer och lämplighetsbedömning.

• Kompetensutveckling

• Konfliktlösning

• Kommunikationsfärdigheter

• Marknadsstrategier

• Finansieringsmöjligheter

Läs mer här!