Uppdrag

 

Grupp eller individuellt. Företag eller privat. Allt handlar om hantera problem och möjligheter på bästa sätt.

 

Tex,

Företagsutveckling:

Psykosocial rådgivare:

Föreläsning:

Kommunikationsproblem:

Konflikthantering:

Mobbing:

Livsstilsförändring:

Viktminskning: